Niezalogowany
zmień rozmiar:

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI IODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Szanowni Państwo,

INFORMACJE O WYNIKACH NABORU ZOSTANĄ OGŁOSZONE 22.04. O GODZ. 14.00


Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

przypominamy,że w dniach od 22 do 28 kwietnia 2020 r. do godz. 14.00 należy potwierdzić wolę zapisu dziecka do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane.


Potwierdzenie będzie można złożyć w dwóch formach:

1)skan podpisanego dokumentu Potwierdzenie woli przesłany drogą elektroniczną (najbardziej preferowana).Adresy e-mail placówek oświatowych zamieszczone są w rekrutacyjnym systemie elektronicznym (w ofercie) oraz na stronach internetowych placówek oświatowych,

lub

2)urna w wyodrębnionym pomieszczeniu na terenie placówki oświatowej (tylko w terminie 22-24 kwietnia)


Brak potwierdzenia woli skutkować będzie nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.


Druk Potwierdzenia woli znajduje się na stronie Biura Oświaty: www.grodzisk-oswiata.pl  oraz na stronach placówek oświatowych.

Rekrutacja ID: 132; Wersja: 20.147.310.2160 Harmonogram ID: 688;