Niezalogowany
zmień rozmiar:

Instrukcja dla rodziców

Rodzice zainteresowani rozpoczęciem edukacji przedszkolnejswojego dziecka w roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu, punkcie przedszkolnymlub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej Gminy Grodzisk Mazowiecki powinnipodjąć następujące kroki:

1.      Wejść na stronę https://przedszkola-grodzisk-mazowiecki.nabory.pl,  i tam zapoznać się z ofertą poszczególnychplacówek.

2.      Podjąć rodzinną decyzję – do której z opisanychplacówek chcemy najbardziej, aby uczęszczało nasze dziecko - czyli wybrać tzw.przedszkole/szkołę pierwszego wyboru.

3.      Trzeba wybrać dodatkowo przynajmniej jedno przedszkole/szkołęzapasową – na wypadek, gdyby nie było możliwe przyjęcie dziecka doprzedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

4.      Od dnia 13 marca (ok. godz. 10.00) do dnia 31 marca 2020 r. do godziny 14:00, w naszym systemie należy dokonaćelektronicznej rejestracji wniosku/zgłoszenia, w którym zostaną podanewszystkie niezbędne informacje oraz zostaną zaznaczone wybraneprzedszkola/szkoły wg. tzw. listy preferencji (najbardziej wymarzoneprzedszkole/szkoła na pierwszym miejscu, itd.).

5.      Zapisywany w systemie elektronicznywniosek należy wydrukować, a następnie, w przewidzianych na tomiejscach, rodzice powinni złożyć podpisy.

6.      Najpóźniej do dnia 31 marca 2020 do godziny15:00 w  przedszkolu/szkole umieszczonejna pierwszym miejscu na swojej liście preferencji należy złożyć w formiepapierowej podpisany wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami.

7.      W dniu 22 kwietnia po godzinie 14.00 należy sięponownie zalogować do systemu i sprawdzić, do jakiego przedszkola/szkołyzostało zakwalifikowane moje dziecko.

8.      Do dnia 28 kwietnia do godziny 14.00 wprzedszkolu/szkole, do której zostało zakwalifikowane dziecko rodzice powinnizłożyć pisemne potwierdzenie woli – na druku, który w tych dniach będziedostępny w systemie.

9.      Rodzice, których dziecko nie zostało zakwalifikowanedo żadnego przedszkola/szkoły będą mogli brać udział w rekrutacjiuzupełniającej.

Rekrutacja ID: 132; Wersja: 20.147.310.2160 Harmonogram ID: 688;